Zásady ochrany osobních údajů Nordic Craft s.r.o.

V některých situacích můžeme získat a zpracovávat tvoje osobní údaje. Pokud tě napadlo, že to teď vyvěsíme všude možně, neměj strach. Pokud totiž tvoje osobní údaje zpracováváme, musíme při tom dodržet nějaká pravidla, říkejme jim třeba zásady.

Zásady se vztahují na (i) zpracování tvých osobních údajů, když používáš naše webovky https://www.snordicemnacesty.cz/, (ii) zpracování tvých osobních údajů, když spolu komunikujeme (telefon, mail, kontaktní formulář na našich webovkách apod.), (iii) zpracování tvých osobních údajů, když ti poskytujeme služby dle smlouvy (půjčujeme ti obytňák nebo něco jiného), (iv) zpracování tvých osobních údajů, když plníme své zákonné povinnosti (platíme daně), (v) zpracování tvých osobních údajů když ti posíláme reklamy a (vi) zpracování tvých osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů (třeba abychom se mohli bránit, kdyby něco) a oprávněných zájmů třetích osob (abychom mohli bránit i někoho jinýho, kdyby něco).

Když to dočteš, budeš vědět:

 • kdo je odpovědný za zpracování tvých osobních údajů,
 • proč jsou tvoje osobní údaje zpracovávány a jaktože máme právo to dělat,
 • jaké osobní údaje zpracováváme,
 • kdo všechno má k tvým osobním údajům přístup (další příjemci),
 • jak dlouho si schováváme tvoje osobní údaje,
 • jaká máš práva, a další důležité informace o zpracování tvých osobních údajů.

Tyto zásady jsou účinné od 28.6.2021

Kdo spravuje tvé osobní údaje

Za zpracování každých osobních údajů je odpovědný správce a správcem těch tvých jsme v tomto případě my, společnost Nordic Craft s.r.o., IČO 08011567, se sídlem Havlíčkova 418, 277 16 Všetaty, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 311503 u Městského soudu v Praze (pro příště jenom Nordic Craft nebo my).

Pokud ti něco není jasné a máš nějaký dotaz nebo přání, můžeš nám napsat na adresu info@nordic-craft.cz a zkusíme s tím něco udělat. Ideálně by to mělo zůstat u zpracování tvých osobních údajů, ale kdyby tě třeba zajímalo, jaké je hlavní město Madagaskaru, tak i na to dokážeme odpovědět. Je to Antananarivo, tak už nám kvůli tomu nepiš, jo?

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Tvoje osobní údaje zpracováváme k několika účelům, ty máš tady:

 • plnění smlouvy – osobní údaje zpracováváme kvůli uzavření a splnění naší vzájemné smlouvy,
 • vyřizování tvých požadavků – osobní údaje zpracováváme kvůli vyřízení tvých požadavků, které jsi nám nadiktoval do telefonu, napsal mailem nebo do kontaktního formuláře na našich webovkách,
 • plnění právních povinností – osobní údaje zpracováváme kvůli plnění našich právních povinností, protože daně za nás bohužel nikdo nezaplatí,
 • zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb – pokud jsi náš věrný zákazník nebo se přihlásíš k odběru novinek a neprovedeš opt-out, zpracováváme osobní údaje pro zasílání reklam a informací o tom, jak obchodujeme dál,
 • ochrana našeho oprávněného zájmu – osobní údaje zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů, např. kdybys s naším autem udělal bankovní loupež, nebude to pro nás takový průšvih.

Právo na to máme, protože:

 • jsi nám ho dal v naší vzájemné smlouvě nebo protože jsi to požadoval v případě, že údaje zpracováváme kvůli a) plnění smlouvy nebo b) vyřizování tvých přání a otázek,
 • nám ho dal zákon, v případě, že údaje zpracováváme kvůli c) plnění právních povinností daných právními předpisy,
 • jde o náš oprávněný zájem, a to platí ve všech dalších případech.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

Kategorie osobních údajů

Tady máš přehled kategorií osobních údajů, které můžeme zpracovávat, a proč to můžeme dělat.